برای ارتباط چند دستگاه در شبکه با استفاده از کابل شبکه، باید از سوییچ استفاده کرد، در اولین تقسیم بندی بر اساس تعداد پورت های شبکه یک سوییچ میتوان آنها را دسته بندی کرد مانند سوییچ 8 پورت یا 24 پورت. سپس میتوان براساس قابلیت های مختلفی از جمله POE بودن پورتها، قابل مدیریتی بودن، پهنای باند پورتها، خانگی یا اداری بودن SOHO or Business، لایه 2 یا لایه 3 بودن (Core) و …. آنها را تقسیم بندی کرد
سوییچ ها از اجزای اصلی یک شبکه بوده و در مدل های ساده تر، مانند سری SOHO میتوان برای اتصال دوربین های مدار بسته یا بازی های چندنفره یا اتصال تلویزیون و کنسول بازی به شبکه و … از انها استفاده کرد، مدل های حرفه ایی تر مانند سوییچ لایه 3 یا سوییچ های با قابلیت مدیریت، امکانات و قابلیت های بسیاری کاربردی و ضروری در اختیار ادمین شبکه قرار میگیرد.