این دسته از پاورلاین ها میتوانند بروی بستر برق، دیتا شبکه را با سرعت 200Mbps جا به جا کنند.