این دسته از پاورلاین ها میتوانند بروی بستر برق، دیتا شبکه را با سرعت خیره کننده 1000Mbps جابه جا کنند.