دوربین های تحت شبکه PTZ میتوانند از راه دور کنترل شده و با توجه به نیاز کاربر، زاویه دید خود را عوض کند، دوربین این دستگاهها توانایی چرخش به همه جهات داشته و میتواند بدون اینکه نگران مکان نصب این دوربین ها باشید، از تمامی زاویای محل نصب، بازدید کنید.