این دسته از دوربین ها میتوانند یا از طریق پورت شبکه یا از طریق USB متصل شده و تصاویر با کیفیت HD ضبط کنند. دوربین این دستگاه ها فیکس و ثابت بوده و باید از قبل زاویه مورد نظر برای فیلم برداری و عکس تنظیم گردد.