این دسته از اکسس پوینت ها میتوانند برای Repeat کردن یک شبکه بیسیم دیگر استفاده شوند. بعنوان نمونه شبکه بیسیم در اتاق پذیرایی ضعیف است و شما میخواهید در آنجا به اینترنت وصل شوید. برای این منظور میتوانید یک دستگاه Range Extender در آن محیط نصب کنید تا شبکه مودم را دریافت و تا حداکثر توان آنتن های خود، آن را گسترش بدهد.
طراحی این دستگاه ها عموما به گونه ای است که استفاده کاربر نهایی بسیار ساده و راحت بوده و با کمترین تنظمیات بتوان سریعا شبکه بیسیم بهتری را دریافت کرد.