این دسته از اکسس پوینت ها برای انتقال دیتا در مسافت های طولانی مانند 5 کیلومتر طراحی و ساخته شده اند. فرض کنید فروشگاهی در شهر باید بصورت لحظه ایی به دفتر اصلی گزارش فروش خود را اعلام کند. ارتباط این دو موقعیت با فاصله چند کیلومتر با کابل شبکه ممکن نیست. بستر اینترنت هم راه حل مقرون به صرفه و امن نیست. راه حل اصولی استفاده از دو عدد اکسس پوینت راه دور است که هرکدام بروی پشت بام این دو موقعیت نصب شده و شبکه این دو موقعیت را بهم بصورت بیسیم وصل کنند.