اکسس پوینت های رومیزی، میتوانند شبکه (اینترنت) را دریافت (از طریق کابل شبکه – شبکه بیسیم) و سپس در اختیار کاربران متصل به خود (شبکه بیسیم – کابل شبکه) قرار بدهند.
اکسس پوینت های دیواری در اندازه پریز های برق دیواری (ترانک) طراحی میشوند و میتوانند شبکه متصل به خود را از سوکت شبکه یا شبکه بیسیم (برخی مدل ها) در اختیار بگذارند.