این دسته از اکسس پوینت ها، به صورتی طراحی شده اند که میتوانند در محیط مانند جزئی از دکور محیط محسوب شده و زیبایی محیط زندگی یا کار را از بین نبرند. این دسته از اکسس پوینت ها میتوانند مانند چراغ در سقف یا دیوار نصب شده و دارای آنتن های داخلی قدرتمند بوده و مدل پیشرفته تر میتوانند برق خود را از کابل شبکه دریافت کنند PoE و نیاز ندارند تا در کنار خود منبع برق در اختیار داشته باشند.