مدیریت و تنظیم تک تک اکسس پوینت ها کاری وقت گیر بوده خصوصا اگر اکسس پوینت در تعداد زیاد و در قسمت هایی نصب شده باشند که دسترسی به آنها راحت نباشد. فرض کنید یک بیمارستان برای تمامی طبقات خود نیازمند شبکه بیسیم (اینترنت – شبکه) باشد، اگر حدود 100 اکسس پوینت در این بیمارستان استفاده شود، تنظیم و مدیریت تک تک آنها (مثلا در گوشه های بالای دیوار نصب شده اند) بسیار سخت و زمانگیر خواهد بود.
اکسس کنترلر میتواند تمامی اکسس پوینت های موجود در شبکه را یافته و آنها را مدیریت کند.