نقطه اتصال Access Point دستگاهی است که میتواند شبکه (اینترنت) را دریافت (بصورت کابلی یا بصورت بیسییم) و سپس در اختیار کاربران متصل به شبکه خود قرار بدهد (چه بصورت کابلی یا بصورت بیسیم)
اکسس پوینت ها اجزای مهمی در شبکه ها هستند و منازل و دفاتر شهری استفاده های زیادی دارند. اکسس پوینت ها میتوانند شبکه های بیسیم را تقویت کرده و آنها را گسترش بدهند، میتوانند اینترنت را از شبکه های بیسیم دریافت و در اختیار دستگاه های متصل به خود قرار بدهند، برخی مدل ها میتوانند ارتباط بیسیم تا چندین کیلومتر را ممکن سازند و …