اگر در مناطقی زندگی میکنید که به خطوط تلفن دسترسی ندارید یا محل کار شما در جای دوردستی است که خط تلفن دراختیار ندارد، مثلا یک کارگاه تولیدی را در نظر بگیرید که در زمینی در حومه شهر بنا شده است، در این گونه موارد برای دسترسی به اینترنت میتوان از دستگاه های 4G/3G رومیزی استفاده کرد و اینترنت سیم کارت را از طریق آنتن های پرقدرت در اختیار همه قرار داد.