آونگ - ایرانسل

خدمتی جدید برای رضایتمندی مشتریان گارانتی آونگ

مشتری گرامی ، در صورت مراجعه به گارانتی آونگ برای بهره مندی از خدمات دو سیم کارت ایرانسل هدیه می گیرید.

این خدمت جهت رضایتمندی هرچه بیشتر شما در نظر گرفته شده است.

با مراجعه به گارانتی آونگ یک عدد سیم کارت ایرانسل با شارژ اولیه رایگان از طرف آونگ پس از پر کردن فرم مربوطه به شما هدیه داده می شود که سیم کارت حداکثر 48 ساعت پس از دریافت فعال می گردد و سیم کارت دوم توسط شرکت ایرانسل به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد.

برای بهره مندی از این هدیه همراه داشتن کارت ملی و کپی کارت ملی الزامی است.